Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych ( w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczamy Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.) Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Crea3studio Sp. z o.o. (właściciel marki Light Stories Media), ul. Zdrojowa 14, 34-312 Międzybrodzie Bialskie NIP: 5532550235, reprezentowaną przez Michała Wyderkę – Prezesa Zarządu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.) Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin “użytkownik” zastąpiony został określeniem “Ty”, “Administrator” – “Ja”. Termin “RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

4.) Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty email zapytania.

5.) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.

6.) Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana ze mną) będą przechowywane przed okres 1 miesiąca od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane rzez 5 lat.

7.) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/pan prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8.) Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

9.) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

10.) Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są:

1.) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

2.) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

3.) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

4.) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś/aś zapytanie przez stronę Kontakt.

5.) Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt.

6.) Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.) Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8.) Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9.) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.) Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z naszej strony.

2.) Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z “Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści “Polityki prywatności”.

3.) W razie jakichkolwiek pytań związanych z “Polityką prywatności” dostępną na stronie lightstoriesmedia.com prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookies”?
Korzystanie z witryny LightStoriesMedia.com oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Zobacz: Polityka prywatnosci
Akceptuję